Hva er et pengemarkedsfond?

pengemarkedsfond

Et pengemarkedsfond er en bar sparetype for deg som ønsker lav risiko, men som allikevel vil ha kjapp avkastning og høyere avkastning enn hva man får gjennom vanlig banksparing. Forskjellen på et pengemarkedsfond og enkelte andre typer fond er at rentepapirene det investeres i har en rentebindingstid på mindre enn et år, noe som er nokså unikt for et pengemarkedsfond. Primært er det obligasjoner og sertifikater det investeres i, noe som bidrar til lav risiko og «ålreit» avkastning for de aller fleste.

Kort om pengemarkedsfond

Det krever ikke noen kunnskaper for å investere i et pengemarkedsfond, ettersom en forvalter gjør all jobben for deg. Det finnes primært kun ett krav i et slikt fond, og det er at bindingstiden på rentene ikke kan være lengre enn et år. Når det investeres i norske rentepapirer, så skiller man gjerne mellom kort- og langsiktige rentepapirer. Ofte vil man kombinere dette med å investere i rentepapirer som bærer utenlandsk valuta, for å spre risikoen og øke sjansene for økt avkastning.

Hvorfor investere i pengemarkedsfond?

Ønsker man å komme seg inn på fondsmarkedet og har sparepenger til overs, men føler seg ikke helt trygg på dette med risiko og så videre, så er et pengemarkedsfond en grei plass å starte. Dette fordi risikoen her er forholdsvis lav, samtidig som renten er noe høyere enn hva den er på norske sparekontoer. Man kan aldri garantere for sparepengene når man investerer de i fond, men historisk sett har pengemarkedsfond gitt god avkastning.

En stor fordel med denne typen fond er at det ikke er noen gebyrer på å kjøpe- eller selge andeler i et pengemarkedsfond. Forvaltningsgebyrene er også forholdsvis lave, og disse type fondene passer sjeldent for deg som vil investere alt for store summer. Vi vil anbefale pengemarkedsfond for den nye fondspareren som ønsker å komme seg i gang, og som vil ha liten risiko med mulighet til å tjene greie penger. Noen ekstremt høy avkastning vil man sjeldent få gjennom et pengemarkedsfond.

hvorfor-investere

Komme i gang med et pengemarkedsfond

De aller fleste banker lar deg starte en spareavtale i fond direkte gjennom nettbanken din. Her kan man lese seg litt mer opp på hvert enkelt fond, se historisk avkastning og så videre. Vi minner om at disse fondene er investeringer over lang tid – og det lønner seg ikke å logge seg på og sjekke hver eneste dag for å se om det har vært noen forandringer i investeringene dine. Dette gjelder dog ikke bare for pengemarkedsfond, men for alle typer fond der man stort sett må regne med langsiktige investeringer. Så her er det bare å logge seg på i nettbanken, og spytte inn sparepengene i et pengemarkedsfond så fort som mulig!

Mer om pengemarkedsfond:

http://www.altomfond.no/Fondshandboken/Hva_er_verdipapirfond+/Pengemarkedsfond/