Om dailysquee.com

Velkommen til våre nettsider! Her finner du oversikt over de beste lån og kredittkort på markedet. For å få betingelser som gjør minst mulig innhogg i pengeboka, er du nødt til å sammenligne mellom bankene før du velger. Små forskjeller utgjør store beløp når rentebærende gjeld går over lang tid. Derfor er det om å gjøre å være klar over alle aspekter som innvirker på de betingelsene som du får på din søknad.

Kunnskap om dette er dessverre en mangelvare hos den jevne forbruker og låntaker. Mange er fortsatt fastgrodd i idéen om at det lønner seg å være lojal mot bankene. Det stemmer kanskje i noen tilfeller, men stort sett er det slik at man er best tjent med å kontinuerlig være på jakt etter de beste betingelsene.

Våre nettsider hjelper deg med dette. Her finner du oppdaterte artikler med tips og råd om hvordan du går frem for å redusere låneutgiftene. Tanker og tilbakemeldinger mottas med takk, og ellers håper vi våre lesere finner nytte i informasjonen vi presenterer.